493/28 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN LÀM VIỆC:  THỨ 2- THỨ 6 (8H00 : 17H30)  – THỨ 7 (8H00 : 12H00)

493/28 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc:  Thứ 2- Thứ 6 (8h00 : 17h30)  – Thứ 7 (8h00 : 12h00)

Tekla Structures

VNĐ

Tekla Structures để thiết kế, chi tiết và quản lý thông tin từ lập kế hoạch khái niệm đến chế tạo và xây dựng trên trang web.

Tekla Structures để thiết kế, chi tiết và quản lý thông tin từ lập kế hoạch khái niệm đến chế tạo và xây dựng trên trang web.