PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

BlueAuditor

671,000 VNĐ

BlueAuditor là phần mềm kết nối Bluetooth với máy tính cho phép theo dõi, kiểm soát các thiết bị Bluetooth. Phần mềm có khả năng phát hiện và theo dõi bất kì thiết bị Bluetooth trong phạm vi từ 1 đến 100 mét, hiển thị các thông tin liên quan cũng như các dịch vụ mà những thiết bị này cung cấp.

BlueAuditor là phần mềm kết nối Bluetooth với máy tính cho phép theo dõi, kiểm soát các thiết bị Bluetooth. Phần mềm có khả năng phát hiện và theo dõi bất kì thiết bị Bluetooth trong phạm vi từ 1 đến 100 mét, hiển thị các thông tin liên quan cũng như các dịch vụ mà những thiết bị này cung cấp.