PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Direct Oracle Access Object license  - Nếu bạn đang sử dụng Delphi hoặc C ++ Builder của Borland để phát triển các ứng dụng Oracle, thì bộ thành phần Direct Oracle Access có thể giúp bạn thực hiện tích hợp liền mạch giữa công cụ phát triển và hệ thống cơ sở dữ liệu tuyệt vời này