PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

EMS SQL Management Studio for MySQL – 1 Year Maintenance

13,613,000 VNĐ

Phần mềm hoàn hảo cho việc quản trị và phát triển cơ sở dữ liệu MySQL.

Với các thành phần chú trọng vào những tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL quan trọng, SQL Studio của EMS là một phần mềm làm việc tập trung cung cấp cho bạn các công cụ hữu ích để quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, quản lý lược đồ và đối tượng cơ sở dữ liệu, cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL, di chuyển, trích xuất, xây dựng truy vấn MySQL, nhập,xuất và so sánh cơ sở dữ liệu.