PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ExpanDrive 7 (1 pack)

1,511,628 

ExpanDrive là phần mềm quản lý dữ liệu trên các dịch vụ đám mây cực tốt và hữu ích để giúp bạn quản lý các file trên các dịch vụ đám mây như: Dropbox, Google Drive, Amazon Drive, Box, OneDrive, Sharepoint, Openstack Swift, BackBlaze B2, Amazon S3 hoặc máy chủ SFTP, FTP hoặc WebDAV. ExpanDrive sẽ tạo một ổ đĩa mạng ngay trên máy tính của bạn giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý các file trên các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến hiện nay. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

ExpanDrive là phần mềm quản lý dữ liệu trên các dịch vụ đám mây cực tốt và hữu ích để giúp bạn quản lý các file trên các dịch vụ đám mây như: Dropbox, Google Drive, Amazon Drive, Box, OneDrive, Sharepoint, Openstack Swift, BackBlaze B2, Amazon S3 hoặc máy chủ SFTP, FTP hoặc WebDAV. ExpanDrive sẽ tạo một ổ đĩa mạng ngay trên máy tính của bạn giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý các file trên các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến hiện nay. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]