PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Gemvision MatrixGold™ Essentials

167,318,000 VNĐ

Gemvision MatrixGold™ Essentials là phần mềm thiết kế trang sức trên máy tính, nó bổ sung một chiều hướng mới cho các giải pháp CAD tiên tiến của Gemvision. Phần mềm này là sự kết hợp các tính năng hàng đầu của Matrix® và RhinoGold với giao diện đơn giản hóa của CounterSketch®. Gemvision MatrixGold™ Essentials cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh hơn, bộ công cụ được quản lý, quy trình làm việc trực quan và nâng cao năng suất thiết kế.

Gemvision MatrixGold™ Essentials là phần mềm thiết kế trang sức trên máy tính, nó bổ sung một chiều hướng mới cho các giải pháp CAD tiên tiến của Gemvision. Phần mềm này là sự kết hợp các tính năng hàng đầu của Matrix® và RhinoGold với giao diện đơn giản hóa của CounterSketch®. Gemvision MatrixGold™ Essentials cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh hơn, bộ công cụ được quản lý, quy trình làm việc trực quan và nâng cao năng suất thiết kế.