PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

IDEAL Administration

11,344,000 VNĐ

IDEAL Administration – Bản quyền phần mềm IDEAL Administration

Đơn giản hóa việc quản trị các miền Windows Workgroup và Active Directory của bạn bằng cách cung cấp trong một công cụ duy nhất tất cả các tính năng cần thiết để quản lý miền, máy chủ, trạm và người dùng.