PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

InstallAnywhere

VNĐ

InstallAnywhere được xem là giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực tạo file cài đặt ứng dụng trên nhiều nền tảng hệ điều hành hiện nay, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng: áp dụng trên hệ thống thực, máy ảo hay môi trường Cloud. Từ 1 file project đơn giản và môi trường xây dựng, InstallAnywhere có thể dễ dàng tạo ra được file cài đặt trên: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, AIX, HP-UX, IBM iSeries… và bên cạnh đó là áp dụng được sản phẩm của họ trên các môi trường ảo khác như Cloud, hệ thống máy ảo…

InstallAnywhere được xem là giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực tạo file cài đặt ứng dụng trên nhiều nền tảng hệ điều hành hiện nay, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng: áp dụng trên hệ thống thực, máy ảo hay môi trường Cloud. Từ 1 file project đơn giản và môi trường xây dựng, InstallAnywhere có thể dễ dàng tạo ra được file cài đặt trên: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, AIX, HP-UX, IBM iSeries... và bên cạnh đó là áp dụng được sản phẩm của họ trên các môi trường ảo khác như Cloud, hệ thống máy ảo...