PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Kernel for Exchange Server

11,315,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Kernel for Exchange Server. Phục hồi dữ liệu tệp EDB ngoại tuyến trong trường hợp có bất kỳ sai lệch nào, nó phục hồi các thư mục công cộng và hộp thư lưu trữ dễ dàng.

Bản quyền phần mềm Kernel for Exchange Server. Phục hồi dữ liệu tệp EDB ngoại tuyến trong trường hợp có bất kỳ sai lệch nào, nó phục hồi các thư mục công cộng và hộp thư lưu trữ dễ dàng.