PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Kiwi Syslog Server

8,366,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Kiwi Syslog Server. Tập trung và đơn giản hóa việc quản lý thông điệp tường trình trên các thiết bị và máy chủ mạng.

Bản quyền phần mềm Kiwi Syslog Server. Tập trung và đơn giản hóa việc quản lý thông điệp tường trình trên các thiết bị và máy chủ mạng.