PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Nagios Log Server

94,506,000 VNĐ

Nagios Log Server Tận dụng tối đa dữ liệu của bạn. Theo dõi, quản lý, trực quan hóa, lưu trữ, phân tích và cảnh báo trên tất cả dữ liệu nhật ký của bạn.

Nagios Log Server Tận dụng tối đa dữ liệu của bạn. Theo dõi, quản lý, trực quan hóa, lưu trữ, phân tích và cảnh báo trên tất cả dữ liệu nhật ký của bạn.