PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

NetworkSleuth

VNĐ

NetworkSleuth – Tìm kiếm siêu tốc mọi dữ liệu trong mạng

Người dùng và sử dụng mạng LAN sẽ rất khó khăn khi muốn tìm kiếm các tập tin, dữ liệu mà mình cần trong một mạng LAN khổng lồ với rất nhiều máy. Nếu sử dụng công cụ của Windows thì rất mất thời gian và công sức. NetworkSleuth  là một cỗ máy tìm kiếm hiệu quả, là một công cụ thay thế cho công cụ Search mặc định của Windows, giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những file mình cần. Người dùng có thể tùy chọn tìm theo tên file hoặc phần mở rộng của chúng cả trong những vùng tài nguyên ẩn hoặc bị hạn chế truy nhập.

NetworkSleuth - Tìm kiếm siêu tốc mọi dữ liệu trong mạng

Người dùng và sử dụng mạng LAN sẽ rất khó khăn khi muốn tìm kiếm các tập tin, dữ liệu mà mình cần trong một mạng LAN khổng lồ với rất nhiều máy. Nếu sử dụng công cụ của Windows thì rất mất thời gian và công sức. NetworkSleuth  là một cỗ máy tìm kiếm hiệu quả, là một công cụ thay thế cho công cụ Search mặc định của Windows, giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những file mình cần. Người dùng có thể tùy chọn tìm theo tên file hoặc phần mở rộng của chúng cả trong những vùng tài nguyên ẩn hoặc bị hạn chế truy nhập.