PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Printer for Remote Desktop

2,790,698 VNĐ

Printer for Remote Desktop là một giải pháp in cho các dịch vụ Terminal, Remote Desktop, VDI, Citrix và Cloud. Người dùng in trực tiếp đến máy in cục bộ của họ mà không cần cài đặt trình điều khiển máy in trên bất kỳ máy chủ đầu cuối nào. Chương trình bao gồm các bộ phận máy trạm và máy chủ. Phần máy trạm nên được cài đặt trên máy tính cục bộ hoặc máy khách mỏng. Phía máy chủ đi đến máy chủ từ xa và tạo Máy in ảo FabulaTech. Máy in ảo được ánh xạ qua kết nối máy tính từ xa hiện có đến máy in phần cứng được cắm cục bộ hoặc thậm chí là máy in mạng. Cũng không cần phải lo lắng về trình điều khiển trên máy chủ vì phần mềm đã có mọi thứ nó cần để hoạt động hoàn hảo.

Printer for Remote Desktop là một giải pháp in cho các dịch vụ Terminal, Remote Desktop, VDI, Citrix và Cloud. Người dùng in trực tiếp đến máy in cục bộ của họ mà không cần cài đặt trình điều khiển máy in trên bất kỳ máy chủ đầu cuối nào. Chương trình bao gồm các bộ phận máy trạm và máy chủ. Phần máy trạm nên được cài đặt trên máy tính cục bộ hoặc máy khách mỏng. Phía máy chủ đi đến máy chủ từ xa và tạo Máy in ảo FabulaTech. Máy in ảo được ánh xạ qua kết nối máy tính từ xa hiện có đến máy in phần cứng được cắm cục bộ hoặc thậm chí là máy in mạng. Cũng không cần phải lo lắng về trình điều khiển trên máy chủ vì phần mềm đã có mọi thứ nó cần để hoạt động hoàn hảo.