PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Red Hat Enterprise Linux Server

22,655,000 VNĐ

Red Hat Enterprise Linux Server, Bản quyền phần mềm Red Hat Enterprise Linux Server

Out of stock

Red Hat® Enterprise Linux® Server là một hệ điều hành dễ điều khiển, dễ kiểm soát, có thể được triển khai trên các hệ thống vật lý (đăng ký Tự hỗ trợ, Tiêu chuẩn và Cao cấp), trên đám mây (Đăng ký Tiêu chuẩn và Cao cấp) hoặc với tư cách là khách trên các trình ảo hóa có sẵn rộng rãi nhất (đăng ký Standard và Premium). Nó phối hợp các tài nguyên phần cứng cho tất cả các yêu cầu tính toán cơ bản của bạn và bao gồm hỗ trợ cho tất cả các nền tảng phần cứng chính và hàng ngàn ứng dụng thương mại và tùy chỉnh. Đăng ký tiêu chuẩn và cao cấp bao gồm Máy chủ nguyên tử Red Hat Enterprise Linux, có thể đóng gói và chạy các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa.