PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Rhino 6 for Windows

VNĐ

Rhino 6 là một phần mềm thiết kế 3D, là một công cụ mô hình hóa 3D và thiết kế máy tính (CAD)  dựa trên nền tảng NURBS, được phát triển bởi Robert McNeel và những người cộng tác, Phần mềm này thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủyđồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino 6 là một phần mềm thiết kế 3D, là một công cụ mô hình hóa 3D và thiết kế máy tính (CAD)  dựa trên nền tảng NURBS, được phát triển bởi Robert McNeel và những người cộng tác, Phần mềm này thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủyđồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.