PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Security Manager Plus Standard Edition

20,513,000 VNĐ

Security Manager Plus là một trình quét bảo mật mạng, chủ động báo cáo về các lỗ hổng mạng và giúp khắc phục chúng và đảm bảo tuân thủ. Với chức năng quét lỗ hổng, phát hiện cổng mở, quản lý bản vá, quản lý thay đổi tệp / thư mục / đăng ký Windows và khả năng báo cáo lỗ hổng, Security Manager Plus bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa bảo mật và các cuộc tấn công độc hại.

Security Manager Plus là một trình quét bảo mật mạng, chủ động báo cáo về các lỗ hổng mạng và giúp khắc phục chúng và đảm bảo tuân thủ. Với chức năng quét lỗ hổng, phát hiện cổng mở, quản lý bản vá, quản lý thay đổi tệp / thư mục / đăng ký Windows và khả năng báo cáo lỗ hổng, Security Manager Plus bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa bảo mật và các cuộc tấn công độc hại.