PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SIMULIA

VNĐ

Các ứng dụng SIMULIA đẩy nhanh quá trình đánh giá hiệu suất, độ tin cậy và độ an toàn của vật liệu và sản phẩm trước khi đưa ra các nguyên mẫu vật lý.

Các ứng dụng SIMULIA đẩy nhanh quá trình đánh giá hiệu suất, độ tin cậy và độ an toàn của vật liệu và sản phẩm trước khi đưa ra các nguyên mẫu vật lý.