PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL

5,697,674 VNĐ

Giấy phép truy cập CAL cho SQL Server: Phiên bản doanh nghiệp, Business Intelligence và Standard Edition.

SQL Server hay Structure Query Language là công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Được biết, hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual C, Visual Basic, Oracle…