PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SysTools Exchange BKF Recovery

2,697,674 VNĐ

SysTools Exchange BKF Recovery là công cụ phục hồi dữ liệu từ các tập tin Exchange BKF. Một công cụ hữu ích cho người sử dụng khi bị mất dữ liệu Exchange BKF. Sử dụng Exchange Server giúp cho việc sao lưu thuận lợi hơn so với công cụ sao lưu Windows bình thường. Với Exchange Server, bạn có thể sao lưu dữ liệu email ngay cả khi máy chủ đang chạy, trong khi các công cụ sao lưu khác không thể làm được (Ví dụ, bạn đang cố gắng sao lưu một tập tin Word đang được mở, bạn sẽ không thể làm được điều này với các công cụ sao lưu thường). [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

SysTools Exchange BKF Recovery là công cụ phục hồi dữ liệu từ các tập tin Exchange BKF. Một công cụ hữu ích cho người sử dụng khi bị mất dữ liệu Exchange BKF. Sử dụng Exchange Server giúp cho việc sao lưu thuận lợi hơn so với công cụ sao lưu Windows bình thường. Với Exchange Server, bạn có thể sao lưu dữ liệu email ngay cả khi máy chủ đang chạy, trong khi các công cụ sao lưu khác không thể làm được (Ví dụ, bạn đang cố gắng sao lưu một tập tin Word đang được mở, bạn sẽ không thể làm được điều này với các công cụ sao lưu thường). [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]