PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Tekla Structural Designer

Tekla Architectural Designer là phần mềm mang tính cách mạng mang đến cho các kỹ sư khả năng phân tích và thiết kế các tòa nhà một cách hiệu quả và sinh lợi.

Tekla Architectural Designer là phần mềm mang tính cách mạng mang đến cho các kỹ sư khả năng phân tích và thiết kế các tòa nhà một cách hiệu quả và sinh lợi.