PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Trilead VM Explorer Pro Edition

21,553,000 VNĐ

Trilead® VM Explorer® là một công cụ quản lý giúp giảm bớt các tác vụ quản lý, sao lưu trong môi trường VMware ESX của bạn. Sao lưu có thể được lưu trữ trên các nền tảng lưu trữ dựa trên ESX, Windows, Linux và FreeBSD hoặc trực tiếp đến SAN. VM Explorer chỉ phải được cấp phép một lần cho cơ sở hạ tầng của bạn, bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho ESX Server, CPU hoặc bất cứ thứ gì tương tự.

Trilead® VM Explorer® là một công cụ quản lý giúp giảm bớt các tác vụ quản lý, sao lưu trong môi trường VMware ESX của bạn. Sao lưu có thể được lưu trữ trên các nền tảng lưu trữ dựa trên ESX, Windows, Linux và FreeBSD hoặc trực tiếp đến SAN. VM Explorer chỉ phải được cấp phép một lần cho cơ sở hạ tầng của bạn, bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho ESX Server, CPU hoặc bất cứ thứ gì tương tự.