PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

VMware vSphere 6 Standard - Hợp nhất máy chủ và liên tục kinh doanh. SnS là bắt buộc và được bán riêng. Hỗ trợ kỹ thuật, 12 giờ / ngày, mỗi giờ làm việc được công bố, Thứ Hai -  thứ sáu