PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Xmanager Enterprise 4

Xmanager Enterprise là phần mềm all-in-one (tất cả trong một) gồm có Xmanager 3D, Xshell, Xftp và Xlpd trong một gói sản phẩm duy nhất. Xmanager 3D cho phép chia sẻ các ứng dụng sử dụng dạng giao diện 3D (OpenGL) X window, còn Xshell là công cụ quản lý máy chủ Unix/Linux từ xa tuyệt đối an toàn.

Xftp lại cho phép chuyển file giữa các máy nhanh chóng và an toàn. Thêm vào đó Xlpd còn cho phép in các văn bản từ xa trên các máy khác bằng máy in trong mạng của bạn. Tất cả các chương trình trên đều có trong sản phẩm này được sử dụng chung một module bảo mật SSH và có thể giao tiếp với các thành phần còn lại.

Chương trình này mang đến cho bạn sự tiện dụng và hiệu quả công việc mà không thể tìm thấy ở bất cứ sản phẩm cạnh tranh nào. Bởi các tính năng kể trên được tích hợp vào trong một gói sản phẩm duy nhất, khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc trọn mua, cài đặt và bảo trì sản phẩm nhờ giảm tổng số tiền phải trả để sở hữu tất cả các sản phẩm trên…

8,271,375 VNĐ

Product description

Xmanager Enterprise 4

8,271,375 VNĐ

Xmanager Enterprise là phần mềm all-in-one (tất cả trong một) gồm có Xmanager 3D, Xshell, Xftp và Xlpd trong một gói sản phẩm duy nhất. Xmanager 3D cho phép chia sẻ các ứng dụng sử dụng dạng giao diện 3D (OpenGL) X window, còn Xshell là công cụ quản lý máy chủ Unix/Linux từ xa tuyệt đối an toàn.

Xftp lại cho phép chuyển file giữa các máy nhanh chóng và an toàn. Thêm vào đó Xlpd còn cho phép in các văn bản từ xa trên các máy khác bằng máy in trong mạng của bạn. Tất cả các chương trình trên đều có trong sản phẩm này được sử dụng chung một module bảo mật SSH và có thể giao tiếp với các thành phần còn lại.

Chương trình này mang đến cho bạn sự tiện dụng và hiệu quả công việc mà không thể tìm thấy ở bất cứ sản phẩm cạnh tranh nào. Bởi các tính năng kể trên được tích hợp vào trong một gói sản phẩm duy nhất, khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc trọn mua, cài đặt và bảo trì sản phẩm nhờ giảm tổng số tiền phải trả để sở hữu tất cả các sản phẩm trên…

Xmanager Enterprise là phần mềm all-in-one (tất cả trong một) gồm có Xmanager 3D, Xshell, Xftp và Xlpd trong một gói sản phẩm duy nhất. Xmanager 3D cho phép chia sẻ các ứng dụng sử dụng dạng giao diện 3D (OpenGL) X window, còn Xshell là công cụ quản lý máy chủ Unix/Linux từ xa tuyệt đối an toàn.

Xftp lại cho phép chuyển file giữa các máy nhanh chóng và an toàn. Thêm vào đó Xlpd còn cho phép in các văn bản từ xa trên các máy khác bằng máy in trong mạng của bạn. Tất cả các chương trình trên đều có trong sản phẩm này được sử dụng chung một module bảo mật SSH và có thể giao tiếp với các thành phần còn lại.

Chương trình này mang đến cho bạn sự tiện dụng và hiệu quả công việc mà không thể tìm thấy ở bất cứ sản phẩm cạnh tranh nào. Bởi các tính năng kể trên được tích hợp vào trong một gói sản phẩm duy nhất, khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc trọn mua, cài đặt và bảo trì sản phẩm nhờ giảm tổng số tiền phải trả để sở hữu tất cả các sản phẩm trên...

Additional information