PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Yenka Science là một phòng thí nghiệm ảo mang tính tương tác cao, cho phép bạn mô hình hóa các thí nghiệm vật lý và hóa học một cách an toàn và dễ dàng.
Phần mềm tập hợp các tính năng của Yenka Physics và Yenka Chemistry.
Mô phỏng các thí nghiệm theo bất kỳ cách nào bạn muốn: thiết kế mạch và hệ thống quang học, mô hình phản ứng bằng cách sử dụng hơn 100 hóa chất khác nhau, tìm hiểu sự truyền sóng hoặc tăng tốc khối lượng. Các công cụ đồ thị mạnh mẽ cho phép bạn theo dõi tiến trình thử nghiệm của mình.
Bao gồm một loạt các bài học và hoạt động được dựng sẵn, và một bộ video đào tạo, để giúp bạn bắt đầu.
Cả giáo viên và học sinh đều có thể sử dụng phiên bản đầy đủ của Yenka Science tại nhà, hoàn toàn miễn phí.