PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Subtotal là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là “tổng phụ”. Trong Excel, hàm SUBTOTAL được sử dụng để tính tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được thiết kế để tính theo chiều ngang.

Đôi nét về Subtotal

Subtotal là một chức năng trong các ứng dụng bảng tính như Microsoft Excel hoặc Google Sheets. Chức năng này thường được sử dụng để tính tổng hoặc các tổng phụ của một dãy số trong bảng tính. Cụ thể, khi bạn sử dụng chức năng Subtotal, bạn có thể thực hiện các phép toán tổng hợp trên một tập hợp các giá trị dựa trên các tiêu chí bạn chọn.

Dưới đây là một số điểm quan trọng về chức năng Subtotal:

 1. Tính Năng Tổng Hợp: Subtotal thường được sử dụng để thực hiện các phép toán tổng hợp như tổng, trung bình, đếm, tối đa, tối thiểu trên một phạm vi dữ liệu.
 2. Nhóm và Tính Toán Theo Nhóm: Bạn có thể sử dụng Subtotal để nhóm dữ liệu dựa trên một hoặc nhiều cột và thực hiện các phép toán tổng hợp trong từng nhóm riêng biệt.
 3. Hiển Thị và Ẩn Nhóm: Kết quả của Subtotal thường được hiển thị bên cạnh dữ liệu gốc và bạn có thể ẩn hoặc hiển thị các nhóm để tạo sự linh hoạt trong quản lý dữ liệu.
 4. Thay Đổi Trình Tự Sắp Xếp: Subtotal thường đi kèm với khả năng thay đổi trình tự sắp xếp của dữ liệu dựa trên các tiêu chí bạn chọn.
 5. Chức Năng Chuyển Đổi Tổng Hợp: Subtotal có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các chế độ tổng hợp khác nhau mà không làm mất dữ liệu gốc.

SubTotal-1

Chức năng Subtotal là một công cụ hữu ích trong việc phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo tổng hợp trong các bảng tính. Nó giúp người dùng tổ chức và hiểu rõ hơn về dữ liệu của họ, đặc biệt là khi có cần thiết phải phân loại và phổ biến các thông tin chi tiết.

Những điểm mạnh của Subtotal

Hàm SUBTOTAL trong Excel có nhiều điểm mạnh, bao gồm:

 • Tính linh hoạt: Hàm SUBTOTAL có thể được sử dụng để tính toán nhiều loại phép tính khác nhau, bao gồm tổng, trung bình, số lớn nhất, số nhỏ nhất, v.v.
 • Tính hiệu quả: Hàm SUBTOTAL có thể tính toán tổng phụ một cách nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả đối với các tập dữ liệu lớn.
 • Tính chính xác: Hàm SUBTOTAL có thể tính toán tổng phụ một cách chính xác, ngay cả khi dữ liệu đã được lọc hoặc ẩn.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về những điểm mạnh của hàm SUBTOTAL:

 • Tính linh hoạt: Hàm SUBTOTAL có thể được sử dụng để tạo các báo cáo tổng hợp dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm SUBTOTAL để tính tổng phụ theo từng hàng, từng cột, từng nhóm dữ liệu, v.v.
 • Tính hiệu quả: Hàm SUBTOTAL có thể tính toán tổng phụ một cách nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả đối với các tập dữ liệu lớn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi tạo các báo cáo tổng hợp dữ liệu.
 • Tính chính xác: Hàm SUBTOTAL có thể tính toán tổng phụ một cách chính xác, ngay cả khi dữ liệu đã được lọc hoặc ẩn. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng các báo cáo tổng hợp dữ liệu của bạn luôn chính xác.

subtotal-2

Nhìn chung, hàm SUBTOTAL là một hàm mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để tạo các báo cáo tổng hợp dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả.

Lời Kết

Hàm SUBTOTAL là một hàm mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để tính toán tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu.