PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Babylon Translator – Pro Package Annual License

5,129,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Babylon . Dịch toàn văn bản không giới hạn.Tài liệu Office được dịch theo định dạng gốc. Giọng nói của con người thành lời nói. Kết quả ngôn ngữ nâng cao.

Bản quyền phần mềm Babylon . Dịch toàn văn bản không giới hạn.Tài liệu Office được dịch theo định dạng gốc. Giọng nói của con người thành lời nói. Kết quả ngôn ngữ nâng cao.