PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Bartender Professional Edition

13,488,371 VNĐ

BarTender Professional Edition cung cấp giao diện dễ dàng giống như Phiên bản miễn phí, bao gồm mã hóa RFID và cho phép bạn tận dụng nội dung từ cơ sở dữ liệu, bảng tính và các tệp khác cho thiết kế nhãn và thẻ

BarTender Professional Edition cung cấp giao diện dễ dàng giống như Phiên bản miễn phí, bao gồm mã hóa RFID và cho phép bạn tận dụng nội dung từ cơ sở dữ liệu, bảng tính và các tệp khác cho thiết kế nhãn và thẻ