PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Contacts Clinic là một Phần mềm quản lý danh bạ hoàn chỉnh cho Microsoft Outlook Client. Plugin Outlook sáng tạo này có một loạt các tính năng cho phép người dùng Microsoft Outlook tự động cập nhật, sắp xếp và duy trì danh bạ Outlook của họ.