PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

EMS SQL Management Studio for DB2 – 1 Year Maintenance

7,941,000 

Phần mềm hoàn hảo cho việc quản trị và phát triển cơ sở dữ liệu DB2.

Với các thành phần chú trọng vào những tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu DB2 quan trọng, SQL Studio của EMS là một phần mềm làm việc tập trung cung cấp cho bạn các công cụ hữu ích để quản trị cơ sở dữ liệu DB2, quản lý lược đồ và đối tượng cơ sở dữ liệu, cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu DB2, di chuyển, trích xuất, xây dựng truy vấn DB2, nhập, xuất và so sánh cơ sở dữ liệu.

zalo-icon
phone-icon
facebook-icon