PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

EMS SQL Management Studio for SQL Server – 1 Year Maintenance

14,747,000 VNĐ

Phần mềm hoàn hảo cho việc quản trị và phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server.

Với các thành phần chú trọng vào những tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server quan trọng, SQL Studio của EMS là một phần mềm làm việc tập trung cung cấp cho bạn các công cụ hữu ích để quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL Server, quản lý lược đồ và đối tượng cơ sở dữ liệu, cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu MSSQL Server, di chuyển, trích xuất, xây dựng truy vấn MSSQL Server, nhập, xuất và so sánh cơ sở dữ liệu.