PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Enterprise Architect – Professional Edition

6,499,000 VNĐ

Enterprise Architect – Professional Edition là một môi trường mô hình hóa UML đầy đủ tính năng cho các nhóm làm việc, nhà phân tích và nhà phát triển. Bao gồm hỗ trợ cho các dự án đa người dùng và kỹ thuật mã (nhập / xuất / đồng bộ hóa).

Enterprise Architect - Professional Edition là một môi trường mô hình hóa UML đầy đủ tính năng cho các nhóm làm việc, nhà phân tích và nhà phát triển. Bao gồm hỗ trợ cho các dự án đa người dùng và kỹ thuật mã (nhập / xuất / đồng bộ hóa).