PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Enterprise Architect – Unified Edition

14,156,000 VNĐ

Enterprise Architect – Unified Edition như là một chuyên gia kinh doanh, phát triển hệ thống và phần mềm làm việc trên các giải pháp thời gian thực, nhúng và hệ thống sử dụng UML, SysML, DDS, DMN, BPSim và các công nghệ liên quan, phiên bản Enterprise Architect này có các tính năng và công cụ tích hợp để giúp bạn và nhóm của bạn cung cấp giải pháp tốt nhất có thể.

Enterprise Architect - Unified Edition như là một chuyên gia kinh doanh, phát triển hệ thống và phần mềm làm việc trên các giải pháp thời gian thực, nhúng và hệ thống sử dụng UML, SysML, DDS, DMN, BPSim và các công nghệ liên quan, phiên bản Enterprise Architect này có các tính năng và công cụ tích hợp để giúp bạn và nhóm của bạn cung cấp giải pháp tốt nhất có thể.