PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Sale!

FileMaker Cloud

14,369,000 VNĐ

FileMaker Cloud cung cấp khả năng truy cập an toàn, đáng tin cậy vào các ứng dụng tùy chỉnh của bạn bằng FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go và FileMaker WebDirect – mà không gặp rắc rối với vấn đề quản trị.
FileMaker Cloud chạy trên nền tảng dịch vụ đám mây web Amazon (AWS) và được cung cấp thông qua AWS Marketplace.

FileMaker Cloud cung cấp khả năng truy cập an toàn, đáng tin cậy vào các ứng dụng tùy chỉnh của bạn bằng FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go và FileMaker WebDirect - mà không gặp rắc rối với vấn đề quản trị.
FileMaker Cloud chạy trên nền tảng dịch vụ đám mây web Amazon (AWS) và được cung cấp thông qua AWS Marketplace.