PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

FileMaker Pro 17 Advanced

15,314,000 VNĐ

FileMaker Pro Advanced bao gồm các tính năng giúp bạn phát triển và triển khai các ứng dụng tùy chỉnh FileMaker Pro Advanced nhanh hơn và hiệu quả hơn. Các tính năng này khả dụng khi tùy chọn Use advanced tools được chọn.

Phần mềm FileMaker Pro Advanced của FileMaker là công cụ giúp bạn tạo ra một ứng dụng tùy chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng FileMaker Pro Advanced để truy cập ứng dụng của mình trên máy tính Windows hoặc Mac. Bắt đầu bằng cách nhập dữ liệu từ bảng tính hoặc sử dụng ứng dụng Starter tích hợp để quản lý danh bạ, kho lưu trữ, cuộc họp và hơn thế nữa. Hoặc thậm chí nhanh chóng xây dựng một ứng dụng mới ngay từ đầu.
Phần mềm FileMaker Pro Advanced bao gồm một bộ công cụ nâng cao để giúp bạn thiết kế và phát triển các ứng dụng tùy chỉnh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Thêm vào đó, bạn còn có các công cụ phân tích, chẩn đoán mạnh mẽ và hơn thế nữa.