PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

IDEAL Migration

7,624,000 VNĐ

Tự động hóa việc hợp nhất và di chuyển miền Windows NT và Active Directory của bạn.

Bạn có thể di chuyển tất cả các đối tượng NT và Active Directory (Đơn vị tổ chức, nhóm người dùng, danh bạ, người dùng, tệp, chia sẻ, quyền) từ bất kỳ máy chủ Windows NT và Active Directory nào, nhưng cũng tự động thay đổi máy khách miền mà không cần can thiệp và trong khi bảo quản hồ sơ người dùng.