PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

iSCSI Cake

284,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm iSCSI Cake. cung cấp cho quản trị viên mạng một cách thuận tiện để bảo trì và cập nhật phần mềm. Không còn cần thiết phải cài đặt phần mềm trên mỗi máy khách nhiều lần.

Bản quyền phần mềm iSCSI Cake. cung cấp cho quản trị viên mạng một cách thuận tiện để bảo trì và cập nhật phần mềm. Không còn cần thiết phải cài đặt phần mềm trên mỗi máy khách nhiều lần.