PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Kernel for Mac Data Recovery

1,938,000 VNĐ

Kernel for Mac Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu lấy thành công dữ liệu đã xóa, bị mất và không thể truy cập từ các khối của hệ điều hành Mac. Nó có hiệu quả có thể khôi phục phân vùng bị mất, bị mất và bị xóa trong các ổ đĩa Mac trong khi giải quyết các vấn đề tham nhũng của dữ liệu khối lượng Mac.

Kernel for Mac Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu lấy thành công dữ liệu đã xóa, bị mất và không thể truy cập từ các khối của hệ điều hành Mac. Nó có hiệu quả có thể khôi phục phân vùng bị mất, bị mất và bị xóa trong các ổ đĩa Mac trong khi giải quyết các vấn đề tham nhũng của dữ liệu khối lượng Mac.