PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ManageEngine Log360

12,833,000 VNĐ

ManageEngine Log360 là giải pháp một cửa của bạn cho tất cả các thách thức quản lý nhật ký và bảo mật mạng. Đây là một giải pháp tích hợp kết hợp EventLog Analyzer và ADAudit Plus vào một bảng điều khiển duy nhất để giúp bạn quản lý kiểm toán Active Directory và bảo mật mạng một cách dễ dàng.

ManageEngine Log360 là giải pháp một cửa của bạn cho tất cả các thách thức quản lý nhật ký và bảo mật mạng. Đây là một giải pháp tích hợp kết hợp EventLog Analyzer và ADAudit Plus vào một bảng điều khiển duy nhất để giúp bạn quản lý kiểm toán Active Directory và bảo mật mạng một cách dễ dàng.