PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ManageEngine Network Configuration Manager

16,165,000 VNĐ

ManageEngine Network Configuration Manager là giải pháp quản lý tuân thủ, cấu hình và quản lý tuân thủ (NCCCM) dựa trên web, dành cho các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa và các thiết bị mạng khác. Được tin cậy bởi hàng ngàn quản trị viên mạng trên toàn thế giới, Trình quản lý cấu hình mạng giúp tự động hóa và kiểm soát toàn bộ vòng đời của quản lý cấu hình thiết bị.

ManageEngine Network Configuration Manager là giải pháp quản lý tuân thủ, cấu hình và quản lý tuân thủ (NCCCM) dựa trên web, dành cho các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa và các thiết bị mạng khác. Được tin cậy bởi hàng ngàn quản trị viên mạng trên toàn thế giới, Trình quản lý cấu hình mạng giúp tự động hóa và kiểm soát toàn bộ vòng đời của quản lý cấu hình thiết bị.