PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

MapInfo Pro™ v15.0/15.2 (32-bit/64-bit) English Standard Edition

59,860,461 VNĐ

Mapinfo là một trong những phần mềm cho phép người dùng biên tập, tạo, xem thông tin bản đồ, chương trình sẽ giúp người dùng xử lý các số liệu của bạn đồ, xử lý các thuộc tính của bạn đồ một cách nhanh chóng. Người dùng có thể thực hiện việc xây dựng bản đồ với các thông tin có sẵn.Mapinfo sẽ thống kê tất cả các thông tin về dữ liệu người dùng, các thông tin về một khía cạch cụ thể nào đó để người quản lý có thể hiểu và đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm, chương trình… trong thời gian tới. Chương trình khá mạnh trong việc phân tích địa lý, đưa ra các xu hướng của người dùng tùy vào thời điểm và khu vực.Mapinfo cũng tương thích với nhiều trình phần mềm khác nhau để phục vụ cho việc xem và tìm hiểu các thông tin, người dùng có thể thay đổi chế độ xem, thay đổi hình thức xem và hiện thị trên bản đồ. Việc chia sẻ màn hình, hình ảnh của bản đồ với bạn bè cũng được tích hợp sẵn trong giao diện chương trình.

Mapinfo là một trong những phần mềm cho phép người dùng biên tập, tạo, xem thông tin bản đồ, chương trình sẽ giúp người dùng xử lý các số liệu của bạn đồ, xử lý các thuộc tính của bạn đồ một cách nhanh chóng. Người dùng có thể thực hiện việc xây dựng bản đồ với các thông tin có sẵn.Mapinfo sẽ thống kê tất cả các thông tin về dữ liệu người dùng, các thông tin về một khía cạch cụ thể nào đó để người quản lý có thể hiểu và đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm, chương trình... trong thời gian tới. Chương trình khá mạnh trong việc phân tích địa lý, đưa ra các xu hướng của người dùng tùy vào thời điểm và khu vực.Mapinfo cũng tương thích với nhiều trình phần mềm khác nhau để phục vụ cho việc xem và tìm hiểu các thông tin, người dùng có thể thay đổi chế độ xem, thay đổi hình thức xem và hiện thị trên bản đồ. Việc chia sẻ màn hình, hình ảnh của bản đồ với bạn bè cũng được tích hợp sẵn trong giao diện chương trình.