PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Navicat for MySQL là giải pháp lý tưởng cho quản trị và phát triển MySQL / MariaDB. Đây là một ứng dụng duy nhất cho phép bạn kết nối đồng thời với cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB. Tương thích với cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Oracle Cloud, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud và Huawei Cloud. Frontend bao gồm tất cả này cung cấp một giao diện đồ họa trực quan và mạnh mẽ để quản lý, phát triển và bảo trì cơ sở dữ liệu.