PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Navicat for SQL Server cung cấp cho bạn một cách tiếp cận đồ họa đầy đủ để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu. Nhanh chóng và dễ dàng tạo, chỉnh sửa và xóa tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc thực thi các truy vấn và tập lệnh SQL. Kết nối với bất kỳ Máy chủ SQL cục bộ / từ xa nào và tương thích với cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud và Huawei Cloud.