PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Net Share Watcher

1,418,000 VNĐ

Net Share Watcher cho phép quản trị viên mạng giám sát các chia sẻ mạng và xác định các cổ phiếu vi phạm chính sách truy cập dữ liệu của tổ chức của họ.

Net Share Watcher cho phép quản trị viên mạng giám sát các chia sẻ mạng và xác định các cổ phiếu vi phạm chính sách truy cập dữ liệu của tổ chức của họ.