PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Pinnacle Studio 23 Ultimate

4,678,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm Pinnacle Studio 22 Ultimate. Phần mềm chỉnh sửa và quay video nâng cao.

Bản quyền phần mềm Pinnacle Studio 22 Ultimate. Phần mềm chỉnh sửa và quay video nâng cao.

Được tải với các công cụ chuyên nghiệp bao gồm các điều khiển Phân loại màu nâng cao và Mặt nạ video mới
Khả năng sáng tạo không giới hạn với hơn 2.000 bộ lọc và hiệu ứng
Điều khiển khung hình nâng cao để chỉnh sửa chính xác
Hiệu quả của quy trình công việc mới để hợp lý hóa quy trình chỉnh sửa của bạn