PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

RoseStor Foundation cung cấp giải pháp bảo vệ cấp cao có kho lưu trữ hoạt động kép (RAID1), tính liên tục trong kinh doanh và kiến trúc hoàn toàn chịu lỗi. Nó có thể thực hiện bảo vệ chịu lỗi ở nhiều cấp độ: lớp lưu trữ, lớp liên kết kênh và lớp máy chủ; ngoài ra, nó còn giải quyết được một điểm thất bại trong cấu trúc lưu trữ truyền thống và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ an ninh cao cho việc lưu trữ và dữ liệu.