PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Second Copy® 9

920,000 VNĐ

Second Copy® là phần mềm giúp bạn tự động sao chép tập tin từ thư mục này sang thư mục khác rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn có thể sao chép tập tin dữ liệu quan trọng của mình sang vị trí khác trên ổ cứng cục bộ, ổ đĩa mềm, ổ đĩa ZIP hoặc CD-R/RW. Với Second Copy®, bạn còn có thể sao chép tập tin như một bản sao lưu đáng tin cậy, chuyển tập tin giữa laptop và desktop, sao chép file từ ổ cứng máy tính sang ổ đĩa mạng, hoặc thậm chí truyền tải file giữa máy tính ở nhà và tại cơ quan.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Second Copy® là phần mềm giúp bạn tự động sao chép tập tin từ thư mục này sang thư mục khác rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn có thể sao chép tập tin dữ liệu quan trọng của mình sang vị trí khác trên ổ cứng cục bộ, ổ đĩa mềm, ổ đĩa ZIP hoặc CD-R/RW. Với Second Copy®, bạn còn có thể sao chép tập tin như một bản sao lưu đáng tin cậy, chuyển tập tin giữa laptop và desktop, sao chép file từ ổ cứng máy tính sang ổ đĩa mạng, hoặc thậm chí truyền tải file giữa máy tính ở nhà và tại cơ quan.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]