PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ShareAlarmPro Network Access Monitoring

926,000 VNĐ

ShareAlarmPro là một công cụ mạng cho phép người quản trị mạng và người dùng dễ dàng thực hiện giám sát chia sẻ mạng. Sử dụng ShareAlarmPro, bạn có thể giám sát người dùng cố gắng truy cập các tệp bí mật, phát hiện và ghi nhật ký truy cập mạng vào các thư mục được chia sẻ, theo dõi các sự kiện bảo mật, giám sát các tệp được truy cập, ngắt kết nối người dùng khỏi các tệp đang mở hoặc từ chối thay đổi quyền truy cập của người dùng mạng. ShareAlarmPro bao gồm hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích nhật ký sự kiện bảo mật.

ShareAlarmPro là một công cụ mạng cho phép người quản trị mạng và người dùng dễ dàng thực hiện giám sát chia sẻ mạng. Sử dụng ShareAlarmPro, bạn có thể giám sát người dùng cố gắng truy cập các tệp bí mật, phát hiện và ghi nhật ký truy cập mạng vào các thư mục được chia sẻ, theo dõi các sự kiện bảo mật, giám sát các tệp được truy cập, ngắt kết nối người dùng khỏi các tệp đang mở hoặc từ chối thay đổi quyền truy cập của người dùng mạng. ShareAlarmPro bao gồm hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích nhật ký sự kiện bảo mật.