PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SmartAssembly

30,096,000 VNĐ

Bản quyền phần mềm SmartAssembly. Là phần mềm bảo vệ mã .NET và IP của bạn.
SmartAssembly - Công cụ obfuscator .NET của Redgate SmartAssugging là một obfuscator giúp bảo vệ ứng dụng của bạn chống lại kỹ thuật đảo ngược hoặc sửa đổi, bằng cách gây khó khăn cho bên thứ ba truy cập mã nguồn của bạn. Nếu toàn bộ doanh nghiệp của bạn dựa trên IP được thể hiện trong phần mềm của bạn hoặc bạn không muốn mã C # hoặc VB.NET của mình được hiển thị trên phạm vi quốc tế, thì việc che giấu mã của bạn trở thành một điều cần thiết, không phải là điều xa xỉ. Với SmartAssugging, bạn có được một bộ các tính năng che giấu toàn diện, bao gồm xáo trộn tên, mã hóa dòng điều khiển, mã hóa chuỗi, proxy động tham chiếu và mã hóa khai báo.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SmartAssembly”

Your email address will not be published. Required fields are marked *