PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Sound for Remote Desktop

2,790,698 

Sound for Remote Desktop là một giải pháp phần mềm đáng tin cậy cho phép kết nối âm thanh hai chiều giữa máy trạm cục bộ và phiên máy tính để bàn từ xa.Trong các tình huống tiêu chuẩn, luồng âm thanh hai chiều trong môi trường máy tính để bàn từ xa gặp sự cố hoặc thậm chí là không thể đối với các ứng dụng như Lync, Skype, NetMeeting, Dragon Natatural Talking, v.v. Các ứng dụng DirectSound không hỗ trợ chức năng đầu vào / đầu ra âm thanh trong môi trường máy tính từ xa, do đó không có khả năng sử dụng micrô trong phiên RDP.Sound for Remote Desktop cho phép truyền luồng âm thanh với độ trễ thấp và tốc độ lấy mẫu cao sang phiên Windows từ xa, không bị cắt hay âm thanh chói tai.

Sound for Remote Desktop là một giải pháp phần mềm đáng tin cậy cho phép kết nối âm thanh hai chiều giữa máy trạm cục bộ và phiên máy tính để bàn từ xa.Trong các tình huống tiêu chuẩn, luồng âm thanh hai chiều trong môi trường máy tính để bàn từ xa gặp sự cố hoặc thậm chí là không thể đối với các ứng dụng như Lync, Skype, NetMeeting, Dragon Natatural Talking, v.v. Các ứng dụng DirectSound không hỗ trợ chức năng đầu vào / đầu ra âm thanh trong môi trường máy tính từ xa, do đó không có khả năng sử dụng micrô trong phiên RDP.Sound for Remote Desktop cho phép truyền luồng âm thanh với độ trễ thấp và tốc độ lấy mẫu cao sang phiên Windows từ xa, không bị cắt hay âm thanh chói tai.