PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

SureSync Standard

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

SureSync Standard là sản phẩm cơ bản trong bộ phần mềm của chúng tôi, cung cấp sao chép và đồng bộ hóa các tệp theo lệnh hoặc theo lịch trình. Nếu bạn đang tìm kiếm sao chép tệp dựa trên lịch biểu, sao chép đa nền tảng hoặc đồng bộ hóa NAS-to-NAS đơn giản, SureSync Standard sẽ cung cấp cho bạn một bộ tính năng rộng lớn và linh hoạt để hoàn thành công việc.